Lietuvos bioetikos komitetas

Lithuanian Bioethics Committee

Adresas: Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius
Tel.: (8 5) 212 45 65, faks.: (8 5) 260 86 40
El. paštas: [email protected]
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 • Struktūra
  Direktorė
  Darbuotojų kontaktai
  Biomedicininių tyrimų ekspertų grupė
  Kolegija
  Direktorės veiklos uždaviniai
  Direktorės darbotvarkės
  Kaip mus rasti
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Korupcijos rizikos analizė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos apie asmenį surinkimas
  Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  Kita aktuali informacija
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • PASLAUGOS
 • Administracinės paslaugos
  Prašymai
  Vartotojų apklausų rezultatai
  Dokumentų teikimas elektroniniu būdu
 • BIOMEDICININIAI TYRIMAI
 • Biomedicininių tyrimų etikos sistema
  Leidimų biomedicininiams tyrimams išdavimas
  Leidimų klinikiniam tyrimui su medicinos priemone išdavimas
  Pritarimų liudijimų vaistų tyrimams išdavimas (pagal Direktyvos 2001/20/EB reikalavimus)
  Leidimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą ir (ar) esminį klinikinio vaistinio preparato tyrimo pakeitimą išdavimas (pagal Reglamento (ES) Nr. 536/2014 reikalavimus)
  Nacionalinis tyrimų registras
  Artimiausių posėdžių datos
  Naudingos nuorodos
  Tyrimų statistika
 • MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOMS
 • Kodeksai
  Naudinga informacija
  Renginiai
  Kontaktai
  Teisės aktai
  Gairės ir rekomendacijos
  Įdomūs atvejai
  Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai medicinos etikos temomis
 • Visuomenės švietimas
 • Renginiai
  Leidiniai
  Rekomendacijos
  Kolegijos nuomonės
 • PACIENTAMS
 • Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka
  Kita informacija
 • Etikos Kodeksai
 • BIOETIKOS PROBLEMOS
 • Kas yra bioetika?
  Audinių ir organų transplantavimas
  Biobankai jų keliami etiniai ir teisiniai iššūkiai
  Biobankų veiklos reglamentavimo ypatumai Lietuvoje
  Biomedicininių tyrimų etika
  Dirbtinis apvaisinimas
  Eutanazija ir savižudybė su pagalba
  Etika ir psichiatrija
  Etika ir psichiatrija
  Vokietijos psichiatrijos, psichoterapijos ir psichosomatikos asociacijos Pareiškimas apie sudužusį skrydžio 4U9525 lėktuvą
  Etika ir genetika
  Genetika ir draudimas
  Laboratoriniai genetiniai tyrimai
  Genetiškai modifikuoti organizmai
  Kamieninių lastelių tyrimai
  Klinikinės etikos institucionalizavimas ir sklaida
  Medikų-pacientų santykiai
  Medikas ir pacientas: bendravimo etika
  Tarp paternalizmo ir autonomijos
  Informuotas sutikimas
  Nėštumo nutraukimas
  Informuoto asmens sutikimas
  Resursų skirstymas
  Sveikatos priežiūros įstaigų etikos komitetai JAV
  Sveikatos samprata
  Alternatyvi medicina
  Sveikata ir liga
  Personalizuota medicina
  Transeksualumo etinės problemos
  Virkštelės kraujo bankai
  Europos Tarybos Rekomendacijos dėl medicininio gydymo sprendimų priėmimo proceso gyvenimo pabaigos situacijose
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • PROJEKTAI
 • Konsultavimas
 • Dažniausiai užduodami klausimai
  Konsultavimo Lietuvos bioetikos komitete tvarkos aprašas
  Apklausa dėl Lietuvos bioetikos komiteto vykdomos priežiūros ir konsultavimo
 • NUORODOS
 • Naujienos
 • KONKURSAI
 • apklausos
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • ATVIRI DUOMENYS
 • PRANEŠĖJŲ APSAUGA
 • Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

 • APIE MUS

   

  Lietuvos bioetikos komitetas (toliau - Komitetas) yra valstybinė institucija, atsakinga už žmogaus teisių ir jo orumo apsaugą sveikatos priežiūros sistemoje. Komitetas (iki 2000 m. gegužės 11 d. - Lietuvos medicinos etikos komitetas) buvo įkurtas 1995 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu. Lietuvos bioetikos komitetą steigia, jo sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Komitetui vadovauja direktorius. Pagrindinės Komiteto funkcijos:

  • šviesti ir informuoti bioetika besidominčius specialistus bei plačiąją visuomenę apie moralines problemas, kylančias šiuolaikinės sveikatos priežiūros kontekste (dažniausiai) šios problemos susiję su pacientų informuotu sutikimu, konfidencialumu, genetikos taikymu, nėštumo nutraukimu, dirbtiniu apvaisinimu, gyvenimo pabaigos sprendimais, biomedicininiais tyrimais, prievartiniu gydymu, asmenų su psichikos negalia apsisprendimu, audinių ir organų transplantacija bei ribotų sveikatos sistemos resursų paskirstymu;
  • saugoti asmenų, dalyvaujančių biomedicininiuose tyrimuose, teises ir atlikti biomedicininių tyrimų protokolų mokslinę etinę ekspertizę;
  • teikti metodologinę paramą medicinos etikos komisijoms bei kitoms institucijoms, organizuoti specialistams ir plačiajai visuomenei skirtus seminarus ir konferencijas, skatinti bioetinės literatūros leidybą ir platinimą;
  • teikti pasiūlymus dėl norminių dokumentų ar jų projektų, susijusių su bioetikos klausimais;
  • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose.

  Svarbiausius bioetikos klausimus, su bioetika susijusius norminius dokumentus, Komiteto veiklos planus ir strategiją svarsto ir teikia siūlymus Komiteto kolegialus organas - kolegija. Kolegijos narių personalinę sudėtį 4 metams tvirtina sveikatos apsaugos ministras Komiteto direktoriaus teikimu. Kolegija formuojama iš skirtingų specialybių atstovų, siekiant proporcingo sveikatos priežiūros ir biomedicinos mokslų bei socialinių ir humanitarinių mokslų specialistų atstovavimo. Komiteto kolegiją šiuo metu sudaro 17 narių, kurių pusė yra profesionalūs biomedikai, kiti atstovauja skirtingas profesines grupes ir plačiąją visuomenę (teisė, bioetika, filosofija, psichologija, teologija, kt.). Leidimus (pritarimus) biomedicininiams tyrimams atlikti Lietuvos bioetikos komitetas išduoda, kai yra teigiama Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės išvada. Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupę sudaro 9 nariai, iš jų yra 5 biomedicinos mokslų, 4 - mokslo laipsnį turintys socialinių ar humanitarinių mokslų srities specialistai. Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės personalinę sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

  Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

  © Lietuvos bioetikos komitetas. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.