Lietuvos bioetikos komitetas
Lithuanian Bioethics Committee
Į pradžią
 
English
Vertikalus meniu

  

T U R I N Y S

I. PASKIRTIS

 1. Slaugytojo profesinės etikos kodeksas apibrėžia moralinius slaugos aspektus, kurie lemia slaugytojo profesinės veiklos esmę bei vertybes.
 2. Slaugytojo profesinės etikos kodeksas privalomas visiems slaugytojams, slaugos dėstytojams ir studentams, kurių veikla susijusi su slaugos mokslu ir praktika.
 3. Savo apsisprendimą laikytis profesinės etikos kodekso slaugytojai, dėstytojai, studentai pareiškia viešame renginyje, kuris protokoluojamas.
 4. Iš asmenų, įsipareigojusių laikytis Slaugytojo profesinės etikos kodekso, bendradarbiai ir visuomeninės organizacijos turi teisę pareikalauti pasiaiškinimo dėl veiksmų, neatitinkančių profesinės etikos kodekso nuostatų ir ištaisyti padarytas klaidas.

II. NUORODOS

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.
 2. Tarptautinis Slaugytojo profesinės etikos kodeksas.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Slaugytojo profesinės etikos kodeksas reglamentuoja slaugytojų profesinę, etinę bei moralinę atsakomybę vykdant pagrindinę pareigą - sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją, sveikatos grąžinimą ar skausmo sumažinimą.
 2. Slaugytojai sveikatos priežiūros paslaugas teikia asmenims bei visuomenei.
 3. Slaugytojai privalo gerbti žmogaus orumą, laisvę bei teises.
 4. Slaugytojai gerbia visus žmones, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, tautybės, religijos bei socialinės padėties.
 5. Slaugytojai geranoriškai bendradarbiauja su kolegomis bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais, saugo profesinę nepriklausomybę ir profesijos prestižą.
 6. Profesinė etika grindžiama bendrosios etikos principais. Slaugytojo profesinės etikos kodekse yra šešios normos, susijusios su slaugytojų veikla:
 7. Slaugytojas ir pacientas;
 8. Slaugytojas ir praktika;
 9. Slaugytojas ir visuomenė;
 10. Slaugytojas ir bendradarbiai;
 11. Slaugytojas ir profesija;
 12. Slaugytojas ir politiniai sprendimai.

IV. SLAUGYTOJAS IR PACIENTAS

 1. Pagrindinė slaugytojo pareiga - pagalba žmonėms, kuriems reikalinga slauga.
 2. Slaugytojas, teikdamas paslaugas, kuria aplinką, užtikrinančią pagarbą individo vertybėms, papročiams bei dvasiniams įsitikinimams.
 3. Slaugytojas užtikrina asmeninės informacijos konfidencialumą ir vadovaujasi profesine kompetencija bei teise dalintis tokia informacija.
 4. Slaugytojo pareiga - visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas.
 5. Slaugytojas prisideda prie sveikatos stiprinimo, padeda susitaikyti su negalia ar palengvina kančias.
 6. Slaugytojo pareiga - žiniomis, elgesiu, bendravimo kultūra kelti profesijos prestižą.
 7. Teikdamas slaugos paslaugas, slaugytojas savo elgesiu formuoja profesijos įvaizdį visuomenėje.

V. SLAUGYTOJAS IR PRAKTIKA

 1. Slaugytojas bendradarbiauja su kolegomis - slaugytojais, gydytojais, slaugos administratoriais, pacientų organizacijomis ir kitų sričių atstovais, kurie rūpinasi žmonių sveikata.
 2. Slaugytojas imasi atitinkamų veiksmų, kuomet bendradarbio veiksmai ar elgesys kelia pavojų paciento sveikatai ar gyvybei.

VI. SLAUGYTOJAS IR VISUOMENĖ

 1. Slaugytojas atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant slaugos mokslo pasiekimus klinikinėje praktikoje.
 2. Slaugytojas tobulinasi ir kelia profesinę kvalifikaciją studijuodamas mokslinę, metodinę slaugos literatūrą ar atvirose diskusijose įrodo savo sugebėjimą analizuoti, argumentuoti, teisingai spręsti asmenų sveikatos problemas.
 3. Slaugytojas aktyviai dalyvauja slaugos praktikos tyrimuose.
 4. Profesinė etika siejama su slaugos mokslo ir praktikos raida, naujų profesinių žinių skleidimu bei technologijų tobulinimu.

VII. SLAUGYTOJAS IR BENDRADARBIAI

 1. Slaugytojas bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir informuoja apie pacientų sveikatos priežiūros poreikius.
 2. Slaugytojas bendradarbiauja su finansavimo institucijomis ir siekia, kad ištekliai būtų teisingai skirstomi atsižvelgiant į poreikius ir galimybes.
 3. Slaugytojas dalyvauja profesinės organizacijos, įstatymų leidybos veikloje, gina socialines slaugytojų darbo sąlyga.

     Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-20 10:20:45
 
Adresas: Studentų g. 45A, LT-08107, Vilnius

Tel. (8 5) 212 45 65
El. paštas: [email protected]

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

Į viršų 

  © Lietuvos bioetikos komitetas.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.