Lietuvos bioetikos komitetas
Lithuanian Bioethics Committee
Į pradžią
 
English
Vertikalus meniu

 
 


 
MOKOMASIS SEMINARAS "BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKA IR TEISĖ"
 
2014-06-05
Vilnius
  
2014 m. birželio 5 d. Lietuvos bioetikos komitetas organizavo mokomąjį seminarą „Biomedicininių tyrimų etika ir teisė“. 
 

Tai – antrasis tokio pobūdžio seminaras Lietuvoje, skirtas sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams), mokslininkams, doktorantams, planuojantiems ar jau atliekantiems biomedicininį tyrimą. Kartotinių mokymų poreikis buvo aiškiai identifikuotas 2013 m. pabaigoje vykusių pirmųjų mokymų metu.  

Mokomojo seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams biomedicininių tyrimų etikos ir teisės žinių, diskutuoti biomedicininių tyrimų etines, teisines ir praktines problemas bei jų sprendimo būdus, pasitelkiant interaktyvius mokymo metodus ugdyti dalyvių biomedicininių tyrimų etinių ir teisinių problemų identifikavimo ir sprendimo gebėjimus. 

Renginyje dalyvavo 19 skirtingų specialybių gydytojai, kiti sveikatos priežiūros specialistai, taip pat kitų biomedicinos sričių mokslininkai, atliekantys arba planuojantys atlikti biomedicininius tyrimus. 

Seminaro programa sąlyginai suskirstyta į teorinę ir praktinę dalis. Dar rengiant seminarą, struktūruojant seminaro teorinę dalį ir ruošiantis praktinėms diskusijoms, atsižvelgta į užsiregistravusių dalyvių atsiųstus vykdomų ar planuojamų vykdyti biomedicininių tyrimų aprašymus, pačių dalyvių keliamus klausimus ir problemas. 

Seminaro pirmojoje dalyje komiteto direktorius doc. dr. Eugenijus Gefenas aptarė biomedicininių tyrimų istoriją, pristatė tyrimų etikos kodeksų raidą ir aktualijas, apžvelgė biomedicininių tyrimų teisinį reglamentavimą Lietuvoje, taip pat analizavo biomedicininio tyrimo sampratos konceptualines problemas (kuo biomedicininis tyrimas skiriasi nuo kitų veiklų – audito, mokymo proceso, atvejų publikavimo) ir jos praktines implikacijas. Komiteto vyriausioji specialistė dr. Asta Čekanauskaitė pristatė biomedicininių tyrimų etikos principų analizę, aiškino jų reikšmę bei aptarė praktinio taikymo ypatumus.

Antroji, praktinė, seminaro dalis buvo skirta konkretiems klausimams, dažniausiai kylantiems mokslininkams, planuojantiems atlikti biomedicininį tyrimą ir teikiantiems dokumentus dėl leidimo gavimo etikos komitetams. Komiteto vyriausioji specialistė Vilma Lukaševičienė paaiškino Lietuvos biomedicininių tyrimų etikos komitetų sistemos ypatumus, reikalavimus, keliamus dokumentams, kurie pateikiami Lietuvos bioetikos komitetui arba regioniniams biomedicininių tyrimų etikos komitetams norint gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, kitus procedūrinius reikalavimus, atsakė į auditorijos klausimus. 

Vėliau seminaro dalyviai jau mažesnėse grupėse konsultavosi dėl reikalavimų rengiamiems ar vykdomiems biomedicininių tyrimų projektams, diskutavo su jų atliekamais tyrimais susijusiais klausimais. 

Pagrindinės darbo grupėse diskutuotos temos: 
- informuoto asmens sutikimas biologinės medžiagos ir medicininės informacijos
biomedicininiuose tyrimuose; 
- vaikų įtraukimas į biomedicininius tyrimus, praktiniai abiejų tėvų ir
vaiko teisių apsaugos skyrių sutikimų gavimo aspektai įtraukiant vaikus į biomedicininius tyrimus; 
- biomedicininio tyrimų apibrėžimas bei skirtis nuo kitų veiklų;
- tiriamųjų įtraukimo į tyrimą užtikrinimas, kai nėra tiesioginės gydomosios naudos bei kiti klausimai. 

Diskusijos su seminaro dalyviais, taip pat dalyvių pateikti atsakymai į seminaro vertinimo anketos klausimus patvirtino tokių mokomųjų seminarų poreikį, todėl panašius renginius Lietuvos bioetikos komitetas numato organizuoti ir ateityje. 


     Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-25 11:29:12
 
Adresas:Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius

Tel. (8 5) 212 45 65, faks. (8 5) 260 86 40
El. paštas: lbek@bioetika.sam.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

Į viršų 

  © Lietuvos bioetikos komitetas.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.