Lietuvos bioetikos komitetas
Lithuanian Bioethics Committee
Į pradžią
 
English
Vertikalus meniu

  

DABARTINĖ TYRIMŲ ETIKOS KOMITETŲ SISTEMA

Kaip jau buvo minėta, 2000 metais Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu buvo įdiegtas dviejų pakopų biomedicininių tyrimų etinio vertinimo modelis, kurio įgyvendinimui pasirinktos šios institucijos: Lietuvos bioetikos komitetas (toliau - LBEK) ir regioniniai biomedicininių tyrimų etikos komitetai (toliau – RBTEK).

a) LBEK

Remiantis LBEK nuostatais, LBEK steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. LBEK už savo veiklą atsiskaito Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui. Pagrindinės LBEK veiklos sritys yra:

  • konsultuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir kitas vyriausybines ar nevyriausybines įstaigas bioetikos klausimais,
  • teikti išvadas bei pasiūlymus dėl bioetikos klausimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
  • šviesti plačiąją visuomenę bioetikos klausimais.

Svarbu paminėti, jog LBEK yra pagrindinė šalies institucija, išduodanti leidimus atlikti biomedicininius tyrimus ir koordinuojanti jų etinę priežiūrą. Kita ne mažiau svarbi funkcija yra susijusi su klinikinių vaistinių preparatų tyrimų etine priežiūra. Remdamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, užsakovas, norėdamas vykdyti klinikinio vaistinio preparato tyrimą Lietuvoje, privalo gauti LBEK pritarimo liudijimą ir VVKT leidimą. Siekiant įgyvendinti minėtas funkcijas, LBEK sudaryta Biomedicininių tyrimų ekspertų grupė. Ši ekspertų grupė atsakinga už biomedicininių tyrimų projektų dokumentų vertinimą bei sprendimo priėmimą dėl šių tyrimų etinio priimtinumo.

b) RBTEK

RBTEK sudaromi prie universitetų, kuriuose veikia trijų pakopų medicinos mokslo studijos. Šiuo metu veikia 2 RBTEK: Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas (įkurtas 2001 metais Kauno medicinos universitete) ir Vilniaus regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas (įkurtas 2008 metais Vilniaus universitete).


     Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-17 11:08:09
 
Adresas: Studentų g. 45A, LT-08107, Vilnius

Tel. (8 5) 212 45 65, faks. (8 5) 260 86 40
El. paštas: [email protected]

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

Į viršų 

  © Lietuvos bioetikos komitetas.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.