Lietuvos bioetikos komitetas
Lithuanian Bioethics Committee
Į pradžią
 
English
Vertikalus meniu

 
 


 

2017-06-26 MEDICINOS ETIKOS KOMISIJŲ APVALAUS STALO DISKUSIJOS REZIUMĖ

 

Susitikimo metu aptartos Medicinos etikos komisijoms (toliau – MEK) aktualios temos:

1. Studentų tiriamųjų darbų (studijų procesas) ir biomedicininių tyrimų (mokslinio proceso) skirtis.

a) Reikalingas paaiškinimas, kaip atskirti studentų tiriamuosius darbus (studijų procesą) ir biomedicininius tyrimus (mokslinį procesą).

b) Galimai turininga, bet šiuo metu pavyzdiniuose nuostatuose neįvardyta Medicinos etikos komisijų funkcija – prisidėti prie taisyklių, kaip turėtų vykti edukacinis procesas įstaigose, kūrimo (Pacientų teisių įstatymo 11 straipsnio nuostatos praktinio įgyvendinimo įstaigose ir kaip MEK galėtų prie jo prasmingai prisidėti). Galima kitų susitikimų (seminarų ar konferencijų) tema.

2. Problemiškas klaidų, korupcijos prevencijos, interesų konflikto sričių nagrinėjimo atribojimas nuo medicinos etikos klausimų ir kurių institucijų kompetencijai jos priklauso.

Elgesio kodeksas palieka įstaigai teisę nuspręsti, koks padalinys ar asmuo nagrinės pažeidimus (4.4 „informaciją apie galimus šio Kodekso nuostatų pažeidimus pagal kompetenciją Įstaigoje nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevenciją vykdo bei darbuotojus Kodekso taikymo klausimais konsultuoja asmuo (padalinys), atsakingas už korupcijos prevenciją, personalo administravimą, ir (arba) viešųjų ir privačių interesų derinimą, ir (arba) Įstaigos medicinos etikos komisija“). Taigi, imperatyviai neįpareigoja MEK nagrinėti interesų konflikto ar interesų konflikto.

Lietuvos bioetikos komitetas (toliau – LBEK) yra parengęs šių sričių atskyrimo schemą ir paaiškinimą, kodėl korupcijos prevencija / interesų konfliktas nėra specifiškai MEK sritis. LBEK  parengs paaiškinimą, patalpins savo interneto svetainėje ir praneš komisijoms apie šį ir kitus interneto svetainės pakeitimus.

3. Elgesio kodekso sąvokų neapibrėžtumas ir poreikis paaiškinti jų turinį, pvz., sąvoka „nepriekaištinga reputacija“.

4. Medicinos etikos komisijos šviečiamoji funkcija.

Viena iš MEK funkcijų, nurodytų ir pavyzdiniuose nuostatuose – įstaigos personalo švietimas medicinos etikos klausimais. Lazdynų poliklinikos atstovė informavo, kad galėtų pasidalinti gerąja patirtimi, kuriant vaizdo siužetus ir jų pagalba šviečiant personalą apie etikos principus, bendravimo tarp kolegų ir gydytojų-pacientų problemas. Aktualus klausimas ir pacientų švietimas apie jų pareigas. Galima kitų susitikimų (seminarų ar konferencijų) tema.

5. Bendravimas su žiniasklaida. Kaip aktualus įvardytas klausimas, kaip bendrauti su žiniasklaida konflikto atveju, kaip laikytis konfidencialumo ir kartu realizuoti savo teisę išsakyti nuomonę?  LBEK informavo, kad yra parengęs rekomendacijas dėl informacijos apie pacientą konfidencialumo užtikrinimo ir viešo paciento sveikatos būklės komentavimo (interneto prieiga: /index.php?2757970565).

6. MEK pavyzdiniai nuostatai.

Liko išsamiai neaptarti. Išsakytas pasiūlymas papildyti nuostatus nuostatomis, paaiškinančiomis, kokio pobūdžio sprendimus gali priimti komisija. Nuspręsta dėl tolesnio Nuostatų derinimo apsikeisti nuomonėmis el. paštu.


     Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-06 09:43:22
 
Adresas:Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius

Tel. (8 5) 212 45 65, faks. (8 5) 260 86 40
El. paštas: lbek@bioetika.sam.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

Į viršų 

  © Lietuvos bioetikos komitetas.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.